Project Informatie

Voor de miljonair fair hebben we vlaggen gedrukt voor the summer fair.

We assisteren evenement- en reclamebureaus bij de aankleding van locaties voor een beurs of evenement. U kunt hierbij denken aan vlaggen, banners, een rode loper bestickeren en het opbouwen van een stand. De mogelijkheden zijn enorm breed.