Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Promovlag.nl vindt het een ieders verantwoordelijkheid om de factoren mens, milieu en winstgevendheid in balans te houden. Alleen dan kan namelijk de wereld van nu, met al zijn bijzonderheden, ook in de toekomst voor de kinderen en kleinkinderen, waardevol blijven.

Ook al bevinden we ons in een wereld met chemische kleurmiddelen, synthetisch doek, en een kortstondig gebruik, toch kan er veel gedaan worden om de milieubelasting zo klein mogelijk te houden. Hieronder vindt u de punten die bij Promovlag.nl al jaren constant scherp in de gaten worden gehouden, uitgelegd aan de hand van de 3P’s: People, Planet en Profit.

People

Promovlag.nl zorgt goed voor zijn mensen, en geeft iedereen de verantwoordelijkheid om zichzelf te laten groeien. Initiatief is belangrijk, alleen wat vanuit jezelf komt, is hetgeen je echt wilt. Promovlag.nl streeft altijd naar een goed evenwicht tussen mannen en vrouwen in het totale personeelsbestand. Als er nieuwe medewerkers nodig zijn, is dat niet voor tijdelijk, maar wordt er zoveel mogelijk gedacht in termen van ‘lifetime employability’. Als je zeker bent over je baan, voel je je prettiger en zet je je beter in. Als iemand kan groeien, en er is ruimte binnen de organisatie, dan moeten we stappen proberen zetten om die groei te realiseren.

Maatschappij

Elk jaar wordt een goed doel uitgekozen dat een bepaald bedrag tegemoet kan zien. De hoogte van het bedrag is gerelateerd aan het bedrijfsresultaat. NPO’s, non profit organisaties, worden zoveel mogelijk gesteund door hoge kortingen.

Planet (milieu)

De doelstellingen op milieugebied worden voor een deel bepaald door de overheid. Alle benodigde milieuvergunningen zijn aanwezig. De milieuafdeling van de gemeente Haarlemmermeer wordt nauw betrokken bij uitbreidingen van onze productiemiddelen.

Het tweede deel van de doelstellingen rondom het milieu behalen wij via ons inkoopbeleid. Promovlag.nl gaat namelijk niet voor de laagste prijs, maar voor het beste (geproduceerde) product. PVC doekmaterialen, polyesterstoffen, stickerfoliën en plaatmaterialen worden vanuit veel verschillende continenten aangeboden. Bij de inkoop staat echter bij ons voorop dat de materialen moeten zijn geproduceerd op een manier waarop het milieu het minst belast wordt. Dit lijkt vreemd aangezien de meeste materialen milieubelastend zijn. Toch is er een belangrijk verschil. Bijvoorbeeld voor PVC doekmaterialen uit China of Saoedi-Arabië. Deze materialen zijn in 99% van de gevallen vergeven van zware metalen, zoals cadmium en arseen.
MVO
Cadmium en arseen worden gebruikt als weekmaker, zodat het PVC doek soepel blijft. In Duitsland, waar een belangrijk deel van de PVC doek productie in Europa plaats vindt, is hiervoor een vervangend en onschadelijk product ontwikkeld. Hoewel het dus voor ons en onze afnemers op de offerte allemaal hetzelfde lijkt, is het belangrijk om verder te kijken dan alleen de omschrijving. Wij kijken verder en verdiepen ons in wat we kopen.

Natuurlijk kost een beter geproduceerd product meer. Tot wel 4x zoveel om precies te zijn. En een inkoopprijs die hoger is, is in de meeste gevallen ook een verkoopprijs die hoger is. Wij nemen dit voor lief. Onze klanten hebben tenslotte ook hun eigen verantwoordelijkheid. Wij leggen dit niet op, echter gaan ervan uit dat onze klanten ook op hun manier bijdragen aan het milieu.

Productiemiddelen en investering

Los van de rendabiliteit ervan, kunnen bedrijven vaak investeren in productiemiddelen met goedkope aanschaf en hoge variabele kosten, en andersom, hoge aanschaf en lage variabele kosten. Promovlag.nl gelooft in het tweede en investeert alleen in middelen die het minste stroom gebruiken, zo efficiënt mogelijk produceren, minst mogelijke afval produceren, en zo lang mogelijk rendabel kunnen blijven. Stroom en water kosten misschien niet veel, en het mag dan wel betaald worden door de klant, nog steeds heeft men de verantwoordelijkheid om niet te veel te gebruiken. Elk beetje helpt.

Afval

Daar waar mogelijk wordt het afval, dat gecreëerd wordt door ons productieproces, gescheiden afgevoerd, en gerecycled waar mogelijk. Onze afvalleveranciers worden wederom daarop afgerekend. Zodra er partijen zijn die in concurrentie afval nog efficiënter kunnen verwerken, met nog minder belasting voor het milieu, dan worden die overwogen voor het overnemen van de contracten.

Profit

Bij Promovlag.nl gaan de bovenstaande doelstellingen vóór de winst, echter de continuïteit van de onderneming prevaleert. Dat wil in de praktijk zeggen, dat het traject naar een steeds duurzamere onderneming gepaard gaat met horten en stoten. Daar waar we kunnen verbeteren, zullen we het niet nalaten. Belangrijk is wel dat we in deze vooruitstrevende positie niet onze levensvatbaarheid verliezen.